VIKERFJELL OSLOS NÆRMESTE HØYFJELL

gir fantastiske naturopplevelser hele året

Hva skjer på Vikerfjell

Storviltjakt

Området har lange tradisjoner for elgjakt. I de senere årene har det også etablert seg en bestand av hjort i området.

LES MER