Colour Vision & Retinal Imaging

 
 

Vi har en tverrfaglig tilnærming til å studerer hvordan syn utvikler seg og endrer seg med alder. Vi bruker eksperimentell og klinisk psykofysikk sammen med avbildningsteknikker som gir høy oppløsning av både transversale og aksiale strukterer på øyets netthinne. I tillegg studerer vi genetiske forhold (staver og tapper).


Vi har et bredt interessefelt innenfor fargesyn, både normalt fargesyn og svekket fargesyn (fargesvakheter, fargeblindheter/akromatopsi), øyets optikk og utviklingen av øyets optikk og brytningsfeil, funksjonell betydning av normal strukturvariasjon i øyets fotoreseptorlag i forhold til hvordan vi ser farger, mønster/detaljer og bevegelse, samt betydningen av nervefiberlagets struktur opp i mot sensitivetet til lys og mørke. 


Vi tar også i mot personer som ønsker å få spesielle synsundersøkelser, testing av fargesynet, synsfeltsundersøkelse og avansert fotografering av netthinnen.

GRUPPELEDER

ProfessorSENIORFORSKERE

1.amanuensis1.amanuensis1.amanuensis1.amanuensisJUNIORFORSKERE

PhD studentPhD studentForskningsassistentMASTERSTUDENTER

Solveig Arnegard
ALUMNI

Tove Lose Morisbakk (PhD)

Elise W. Dees (PhD)

Elisabeth Bratlie Finstad (MSc)

Siri Bjørntun Jacobsen (MSc)

Erle Hortensen Veim (MSc)

Tina G Wammer (MSc)

Terese Olsen (MSc)

Ida Steinsdotter Ihler (MSc)

Ellen Hilde Hauge (MSc)

Solveig Lorentsen (MSc)

Svein Andrup (MSc)

Anette Heim (MSc)

Aina Edvinsen (MSc)

Svanhildur Thorvaldsdottir (MSc)

Marita Elveslett Jensen (MSc)

Ulla Flensborg (MSc)

Frode Larsen (MSc)

Ina Beate Bakken (MSc)

Ingeborg C Sylling (MSc)

Marie Aambø (MSc)

 

Om oss

PROSJEKTER