Mobirise Web Site Maker

Stochastical
Dynamics

Stochastical Dynamics er en prosjektgruppe bestående av fire elektroingeniørstudenter. Gruppens formål er gjennomføringen av bachelorprosjektet ved HSN våren 2017. Prosjektoppgaven er å levere anvendbare «smarte» sjongleringsballprototyper til oppdragsgiver Jan Dyre Bjerknes. Disse har fått navnet «Light-Swappers» og er tenkt benyttet i hans populærvitenskapelige foredragsvirksomhet.

Følg oss