mobirise.com

Jan Dyre Bjerknes

Jan Dyre Bjerknes avholder jevnlig populærvitenskapelige
foredrag. Et av dem omhandler sammenhengen mellom sjonglering, programmering og matematikk, og er en videreføring av et samarbeidsprosjekt med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd, som fant sted i 2011. Høydepunktet i foredraget er en visuell demonstrasjon av denne sammenhengen ved å fysisk sjonglere baller. Formålet til utviklet produkt vil være å fungere som presentasjonsvirkemiddel i dette foredraget.

Følg oss