Mobirise

Canon Norge AS

Canon Norge har ved flere anledninger vist prosjektgruppen rundt i deres lokaler i Oslo, og vist stor interesse for prosjektet. Det er i denne sammenheng avtalt produksjon på noen av deres svært avanserte maskiner, som muliggjør en flytende overgang mellom et hardt innerskall og et mykt ytterskall. Dette gir sjongleringsballene suverene egenskaper som er svært vanskelige å oppnå ved hjelp av tradisjonelle produksjonsmetoder.

Addlab/NTNU

Prosjektgruppen har fått en flott omvisining hos Addlab på Gjøvik, og sett på hvilke muligheter som eksisterte for produksjon der. I tillegg har gruppen fått skrevet ut en sjongleringsball for å se om de tilgjengelige produksjonsmetodene kunne fungere for prosjektet.

Innovasjonsloftet

Innovasjonsloftet i Kongsberg har bidratt til prosjektet med en rekke viktige fasiliteter. De har blant annet latt Stochastical Dynamics benytte seg å deres 3D-printer, noe som har vært helt essensielt for prosjektet. De har i tillegg stilt med gode loddemuligheter som har blitt benyttet under produksjonen av prosjektgruppens elektronikk.

LPRS

Low Power Radio Solutions er produsenten av radiomodulen som sitter i sjongleringsballene. LPRS har bidratt til prosjektet med radiomoduler til en gunstig pris, noe prosjektgruppen setter stor pris på.

Semcon Devotek

Prosjektgruppen har vært på besøk hos Semcon Devotek og fått en omvisning i deres lokaler i Kongsberg. I denne sammenheng ble det diskutert produksjon av sjongleringsballene, og Semcon Devotek har helt klart vært på tilbudssiden når det kommer gode råd og innspill.

Kongsberg gruppen

Kongsberg gruppen har stilt deler av sin innovasjonslab til disposisjon for prosjektgruppen. Her er det blant annet testet Motion-Capture med det formål å loggføre sjongleringsdata. 

Følg oss