mobirise.com

Bård Rønbeck

Bård Rønbeck er utdannet båtbygger, tømrermester og har drevet eget entreprenørselskap i mer enn 25 år. Han er meget teknisk interessert og faglig nysgjerrig. Gjennom hele prosjektperioden har Bård kommet med nyttige innspill, gode idéer og har til enhver tid vært på tilbudssiden i forhold til prosjektets behov. Prosjektgruppen har
vært svært fornøyd med arbeidet som er blitt utført.

Følg oss