toppbanner
 

Professor Marit Borg

Marit Borg har PhD i helsevitenskap fra NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Avhandlingens tittel er: “The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems”. Hun har vært ansatt ved avdeling for helsefag, HiBu, siden 2005. Hun har bred klinisk erfaring som ergoterapeut og som forsker erfaring fra flere miljøer, blant annet med The Yale Program for Recovery and Community Health,Yale University, Stockholms universitet og Trieste Mental Health Services. Hun har en bistilling i MoodNet: http://www.helse-bergen.no/moodnet, knyttet til brukerinvolvering i forskning.

Professor Marit Borg er leder for delstudie 2.

Kontakt:
marit.borg@hibu.no

Tel: 32 20 64 00
Fax: 32 20 64 10

Borg CV


Marit Borg
Førsteamanuensis, PhD

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign