toppbanner
 

Bakgrunn

Forskningsprosjektet “Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid” er et samarbeidsprosjekt mellom
Høgskolen i Buskerud, Sykhuset Buskerud, Vestre viken HF, Mental Helse Buskerud og Landsforeningen for pårørende innen psykiatri. Prosjektets varighet er fra 2007 til 2011.

Hovedmål er å utvikle kunnskap om hvordan psykisk krise oppleves og beskrives, samt hvordan utvikle hjemmebehandling og akutteam.

Prosjektleder er professor Suzie Hesook Kim. Lokal prosjektleder er professor Bengt Karlsson (HiBu). Karlsson er også ansvarlig for delstudie 1 sammen med stipendiat Hege Sjølie. Professor Marit Borg (HiBu) er prosjektleder for delstudie 2, stipendiat Monika Knudsen Gullslett er tilknyttet denne studien. Prosjektleder Marthe Eklund er ansvarlig for delstudie 3. Førsteamanuensis Stian Biong er også tilknyttet studien. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) fra 2007 til 2011.

Hovedprosjektbeskrivelse i .pdf(english)

Informasjon om prosjektet i .pdf

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign