toppbanner
 

Andre Publikasjoner

Her finnes en oversikt over relaterte forskningrapporter, bøker/bokkapitler og artikler.

Borg

Borg, M. (2009). Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet. Brukererfaringer ved alvorlige psykiske problemer. Tidsskrift for norsk psykologforening. 452 - 459

Borg, M, Karlsson, B., Tandora, J. & Davidson. L ( 2009) Person-centred practices in psychiatric rehabilitation –what does this mean. The Israel Journal of Psychiatry and Other Sciences. 46 (2), 84–93.

Borg, M. (2006). Arbeid, aktivitet og mening. I Borge, L & Almvik,A.(red): Psykisk helsearbeid i nye sko. Fagbokforlaget.

Borg, M.( 2009). Forord. Hvorfor medforskning? I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget.

Borg, M. (2009). ” Intet om oss uten oss”. I: M. Borg & K. Kristiansen (red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget.

Borg, M. & Hauge, S. (2009). Veien fram mot en problemstilling. I: M. Borg & K. Kristiansen(red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget.

Kristiansen, K. & Borg, M. (2009). Etterord. Nokre refleksjonar vidare. I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget.

Topor, A., Borg, M., Di Girolamo, S. & Davidson, L ( in press) Not just an individual journey: Social aspects of recovery. Journal of Social Psychiatry

publikasjoner Biong

Biong, S., & Ravndal, E. (2007). Young men's experiences of living with substance abuse and suicidal behaviour: Between death as an escape from pain and the hope of a life. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 2(4), 246-259.

Biong, S., Karlsson, B. & Svensson, T. (2008). Metaphors of a shifting sense of self in men recovering from substance abuse and suicidal behaviour. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 46(4), 35-41.

Biong, S (2008). Between death as escape and the dream of life. Psychosocial dimensions of health in young men living with substance abuse and suicidal behaviour. Doctoral thesis. Gøteborg: Nordic School of Public Helath.

Biong, S. & Ravndal, E. (2009). Living in a maze: Health, well-being and coping in young non-western men in Scandinavia experiencing substance abuse and suicidal behaviour. International Journal on Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(1), 4-16.

Biong, S. & Svensson, T. (2009). Bridging the gaps: Experiencing and preventing life-threatening heroin overdoses in men in Oslo. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 4(4), 94-105.

Biong, S. (2009). Metaforer noen dør med. Socialmedisinsk tidsskrift, 86(4), 324-331.

Biong, S. (2009). Rusavhengighet og selvmordsadferd hos ikke-vestlige menn. Suicidologi 14(3), 8-13.

Herrestad, H. & Biong, S. (2010). Relational hopes: A study of the lived experience of hope in some patients hospitalized for intentional self harm. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. In Press. (Accepted Sept 3rd 2009).

Mer informasjon?

Kontakt:
Bengt Karlsson,
e-mail: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign