toppbanner
 

Delstudie 1

Delstudie 1 Hensikten med studien er å beskrive og utforske kunnskap om hvordan et akutteam etableres og implementeres. Utvikling av klinisk praksis og hvordan tjenestetilbudet vil påvirke andre deler av organisasjonene og tjenester vil være sentralt.

Problemstilling
studien undersøker prosessene ved utvikling av ambulant akutteam. Hvilken praksis som utvikles i teamet og hvordan tjenestetilbudet vil påvirke andre deler av lokalbasert psykisk helsevern.

Metode
Det blir i hovedsak benyttet kvalitativ metode med bruk av flerstegsfokus gruppeintervju, individuelle fagpersonlige intervjuer og dokumentanalyse.

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign