toppbanner
 

Delstudie 3

Hensikten med denne studien er å sammenligne tjenesteprofil, arbeidsformer og pasientdata i 5 nyetablerte ambulante akutteam (AAT). Fem AAT i tidligere Helseregion Sør RHF deltar i studien.

Problemstilling

Studien utforsker og sammenligner teamenes tjenesteprofil og månedlig aktivitet med arbeidsformer og mandat. Studien ser også på sammenhengen mellom innføring av ambulante akutteam og bruk av døgntilbud.

Metode

Deskriptiv studie med hovedsaklig bruk av kvantitativ metode. Teamenes aktivitetsdata sendes inn hver måned og tjenesteprofil rapporteres to ganger per år. SPSS, versjon 16, benyttes til lagring og analyse av data. I tillegg følges hvert team opp i form av deltagelse på seminarer og oppsøkende virksomhet.

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign