toppbanner
 

Forskningsprosjektet KHHB

Forskningsprosjektet er organisert i tre delstudier:
- Organisering av akutteam og kunnskapsutvikling hos ansatte
- Brukererfaring med kriseopplevelse og tjenester fra ambulant akutteam
- sammenligning av tjenesteprofi l, arbeidsformer og pasientdata vedambulante akutteam i tidligere Helse Sør RHF

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign