toppbanner
 

Førsteamanuensis Stian Biong

Førsteamanuensis Stian Biong er ansatt ved Høgskolen i Buskerud. Biong fikk sin doktorgrad i folkehelsevitenskap ved den Nordiska Høgskolen for folkehelsevitenskap i desember 2008. Han disputerte med avhandlingen "Between death and escape and the dream of life - Psychosocial dimensions of health in young men living with substance abuse and suicidal behavior”.

I ”Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid” prosjektet jobber Stian med håp. Håp er et fenomen og et tema som det er lite forsket på innen psykisk helsearbeid/psykiatri i Norge. Som en utdypning og videreutvikling av delprosjekt 1 tas emnet opp i fokusgruppeintervjuene. Temaene i fokusgruppeintervjuene vil fokusere rundt følgende spørsmål:

 • Hva er håp i en psykisk krise?
 • Hvordan erfares håp i utøvelse av hjemmebehandling og i akutt ambulantteam?
 • Hvilke praksiser kan kjennetegnes som håpgivende?

  Kontakt:
  stian.biong@hibu.no

  Tel: 32 20 64 00
  Fax: 32 20 64 10

  Biong CV

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign