toppbanner
 

Høgskolelektor Marte Lyngås Eklund

Marthe Lyngås Eklund ble utdannet sykepleier i 1982 og har klinisk erfaring i hovedsak fra hjemmesykepleie og innenfor psykisk helsearbeid fram til 2001. Lyngas Eklund arbeider innenfor fagområdene psykisk helse, eldreomsorg og helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun er engasjert som veileder og prosjektleder innenfor Undervisningssykehjemmet på Ål. Hun er ansvarlig for gjennomføringen av delstudie 3 i forskingsprosjektet.

Kontakt:
marthe.eklund@hibu.no

Tel: 32 20 64 00
Fax: 32 20 64 10

Lyngås Eklund CV

Marte Eklund

Marte Eklund
Høgskolelektor

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign