toppbanner
 

Professor Bengt Karlsson

Bengt Karlsson er ansatt som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud. Avdeling for helsefag. Her har han vært tilsatt som førsteamanuensis siden 2004, og er engasjert i flere pågående forskningsprosjekter i Drammensregionen. Karlsson er lokal prosjektleder og leder for delstudie 1.

Kontakt:
bengt.karlsson@hibu.no

Tel: 32 20 64 00
Fax: 32 20 64 10

Karlsson CV

 

Bengt Karlsson

Bengt Karlsson
Professor, Ph.d and dr-polit.

   
Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign