toppbanner
 

Monika Knudsen Gullslett

Monika Knudsen Gullslett er tilknyttet delstudie 2. Hun er utdannet Cand.polit i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1999. hovedfagsoppgaven var en kvalitativ studie om grensesetting mellom arbeid og fritid. I pågående forskning er hun opptatt av brukernes opplevelse og mestring av krise og av hvordan de opplever hjemmebehandling fra Ambulant Akutteam.

Knudsen Gullslett er tatt opp som doktorand ved NHV - Nordiska Høgskolan for Folkehelsvitenskap i Gøteborg.

 

Kontakt:
monika.gullslett@hibu.no

Tel: 32 20 64 00
Fax: 32 20 64 10

Gullslett CV

Monika Knudsen Gullslett
Stipendiat, cand.polit

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign