toppbanner
 

Andre Publikasjoner

Her kan du laste ned forskningrapporter, artikler og prosjektbeskrivelse fra prosjekt ved Follo akutteam. i menyen til høyre finnes artikler om både kunnskapsutvikling, brukererfaringer og om samarbeid mellom ulike instanser i .pdf.

Kunnskapsutvikling i Follo akutteam

Hvordan startet det – egentlig – ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK). Last ned intervjuet i .pdf

Nye historier – om systematisk kunnskapsutvikling i Follo akutteam. Forfattere: Bengt Karlsson, Psykiatrisk sykepleier, dr.polit. og rådgiver Follo DPS, Aker HF. Publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2006. Last ned artikkelen i .pdf

Ambulant akutteam – en ny mulighet i lokalbasert psykisk helsearbeid. Skrevet av teamleder Ann Randi Haugen og klinisk rådgiver Kirsti Baird Hultberg – publisert i Tidsskrift for psykisk helsearbeid nr. 2, 2004. Last ned artikkelen i .pdf

Brukererfaringer med kriseintervensjon i eget hjem Forfattere :Kirsti Baird Hultberg, Follo Distriktspsykiatriske Senter, Klinikk for psykisk helse, Aker universitetssykehus HF og Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag. Publisert i Tidsskrift for Den Norske Psykologforening, 2007. Last ned artikkelen i .pdf

”Det er en veldig trygghet å vite at FAT finnes” – faglige samarbeidspartneres erfaringer med Follo akutteam. Forfattere: Kirsti Baird Hultber og Bengt Karlsson. Publisert i Tidsskrift for norsk helsetjenesteforskning 2007. Last ned artikkelen i .pdf.

”Tittel: ” Hvordan står det til med de ansatte?” Forfattere: Kirsti Baird Hultber og Bengt Karlsson. Last ned artikkelen i .pdf.

Prosjektbeskrivelse - studien ”Beskrivelser og evaluering av arbeidsmåter og metoder i FAT 2005”, Fou-rådgiver Bengt Karlsson. Last ned prosjektbeskrivelsen i .pdf

Mer informasjon?

Kontakt:
Bengt Karlsson,
e-mail: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign