toppbanner
 

Kompetansegruppe

En kompetansegruppe følger delstudie 2. Gruppen består av fem deltagere, tre med egenerfaring med psykiske lidelser og to med pårørendeerfaring. Kompetansegruppens funksjon er dels som en referansegruppe, dvs bidra i prosjektutviklingen på bakgrunn av sin erfaring og kunnskap som tidligere bruker av tjeneste eller pårørende samt annen kompetanse i feltet. I tillegg vil det i kompetansegruppa løpende bli utviklet kunnskap om forskning så vel som om psykisk helse og helsetjenester som er relevant i ulike sammenhenger.

INFObrev i pdf

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign