toppbanner
 

Aktuelle seminar, kurs og konferanser:

10. 11.2010 ”Samtaler om livet og dets filosofi” Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag, ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, vil med dette ønske velkommen til det årlige Drammensseminaret onsdag 10. november kl.09.00 – 16.00. Påmelding på e-post innen 15.oktober til: bengt.karlsson@hibu.no. Seminaret starter med innledninger av professorene Kari Martinsen og Jakko Seikkula. Klikk her for mer informasjon: Drammensseminar2010

30.09.2010 ”Brukerinvolvert forskning - hva er psykisk krise...” velkommen til miniseminar om brukere som forskere i studiet av opplevelse, definisjon og håndtering av psykisk krise, sted papirbredden. Gå ikke glipp av TeAtter sin forestilling om tvangsbruk i psykisk helsetjenester. klikk her for mer informasjon: Brukerinvolvert forskning og teaterforestilling om tvang.

Tidligere aktiviteter:

10.12.2009 Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern inviterer til seminar og prisutdeling kl. 09.00-15.00 på Litteraturhuset i Oslo: invitasjon og program

2.10.2009 Seminar ved HiBu: Tilstedeværelse og øyeblikkets betydning i psykisk helsearbeid:invitasjon
Her kan du laste ned Jakko Seikula sin presentasjon fra fredag 2.10

Mer informasjon?

Ta kontakt med:
Bengt Karlsson,
e-post: bengt.karlsson@hibu.no
Grønland 58,
3045 Drammen,
Tlf sentralbord:
32 20 64 00

Copyright 2008 Høgskolen i Buskerud - hibu.no - Webmaster: Turtledesign